Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

Dėl 2019 metų paskelbimo juozo tumo-Vaižganto metais

 

2016 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. bus minimos kunigo ir rašytojo, visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto 150-osios gimimo metinės;

pabrėždamas, kad Juozas Tumas-Vaižgantas yra viena iš ryškiausių XX a. pirmos pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjas, lietuvių prozos klasikas, kritikas ir literatūros istorikas, kurio kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp jo meto rašytojų, 

n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2019 metus Juozo Tumo-Vaižganto metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Juozo Tumo-Vaižganto metų komisiją, kuri iki 2018 m. gruodžio 1 d. parengtų Juozo Tumo-Vaižganto metų veiksmų planą;

2) 2019 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Juozo Tumo-Vaižganto metų komisijos sudarytam ir patvirtintam veiksmų planui įgyvendinti.

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia

Seimo nariai        

          

Arimantas Dumčius

Audronė Pitrėnienė

Larisa Dmitrijeva

Vytautas Juozapaitis

Valentinas Stundys

Orinta Leiputė