VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

                        PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS                       

 

 

 

Informacijos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

Valstybės įmonei „Regitra“

 

 

Nr.

 

 

DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PAKARTOTINIO DERINIMO

 

Vadovaudamiesi Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu ir atsižvelgę į Jūsų institucijų pateiktas pastabas ir pasiūlymus, teikiame pakartotinai derinti Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos (toliau ― GYPAS) nuostatų projektą (toliau — Nuostatų projektas).

Maloniai prašome iki 2022 m. gruodžio 23 d. teikti pastabas ir pasiūlymus. Nesant pastabų ir pasiūlymų, bus laikoma, kad pateikti dokumentų projektai yra suderinti.

 

PRIDEDAMA:

1.  Įsakymo projektas, 2 lapai;

2.  GYPAS nuostatų projektas, 43 lapai.

 

 

Viršininkė

 

Edita Janušienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Violeta Vilimienė, tel. Nr. (8 46) 474 432, el. p. [email protected]

(DODVS laikinasis Nr.)