Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL PAVEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLEI ATLIKTI VALSTYBINĮ AUDITĄ

 

2023 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi:

atsižvelgdamas į ne kartą paviešintus žemiau minimų įmonių galimai neskaidraus, neefektyvaus valdymo faktus, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pavesti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei iki 2024 m. gruodžio 1 d. atlikti valstybės valdomos įmonės akcinės bendrovės „Ignitis grupė“, valstybės valdomos įmonės akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ ir valstybės įmonės Registrų centras 2021 ir 2022 biudžetinių metų finansinį, veiklos ir atitikties valstybinį auditą ir įvertinti audituojamų subjektų materialinių, finansinių ir darbo išteklių naudojimą ekonomiškumo, pirkimų poreikio / pirkimų vykdymo efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                                   Jonas Pinskus

 

Andrius Palionis