Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PETICIJŲ KOMISIJOS IŠVADOS DĖL ANTANO ALGIMANTO MIŠKINIO PETICIJOS

 

2023 m.              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

 

1 straipsnis.

Pritarti Seimo Peticijų komisijos išvadai tenkinti Antano Algimanto Miškinio peticijoje pateiktą pasiūlymą pakeisti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 44 dalį ir sąvokos „šilumos punktas“ apibrėžtyje atsisakyti nuostatos, patikslinančios, kokiems tretiesiems asmenims draudžiama perduoti šilumos punkto įrenginius.

 

2 straipsnis.

Pavesti Seimo Peticijų komisijai iki 2023 m. balandžio 28 d. parengti šio nutarimo įgyvendinamojo teisės akto projektą.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

Teikia

Peticijų komisijos pirmininkas                                                            Edmundas Pupinis