Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751

19 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

201  m.            d. Nr.      

Vilnius

 

 

1.  straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Prekių tiekimo bei įsigijimo iš kitos valstybės narės ir paslaugų teikimo atvejais, nenurodytais šio straipsnio 3, 4, 5, 6 ir 7 dalyse bei šio Įstatymo IV ir V skyriuose, taikomas standartinis PVM tarifas.“

2. Papildyti straipsnį 7 dalimi ir ją išdėstyti taip:

7. 9 procentų PVM tarifas taikomas elektromobilių įsigijimui.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                   Paulius Saudargas  

Kęstutis Mažeika

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė