Projektas

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 22 d. Nr. T1-22

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 17 straipsniu, 48 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 3 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programą (pridedama).

2. Įgalioti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti 2020 metų užimtumo didinimo programos lėšų paskirstymą.

 

 

Savivaldybės meras