Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 2.70, 2.106 IR 6.410 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 80, 83 IR 87 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 1 STRAIPSNIU PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 62, 63 IR 200 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO ĮSTATYMO NR. XI-2000 2, 11, 12, 13, 14 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKų ĮSTATYMo Nr. XII-2604 2, 3, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS

Bankų įstatymo NR. IX-2085 83, 85, 86 STRAIPSNIų PAKEITIMO ir PAPILDYMO 851 STRAIPSNIU ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS CENTRINIŲ KREDITO UNIJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1682 66, 68 IR 69 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS KREDITO UNIJŲ ĮSTATYMO NR. I-796 73, 75 ir 76 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO Nr. VIII-1835 20, 24, 34 IR 73 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 46 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS draudimo įstatymo NR. IX-1737 143, 147, 148, 154 ir 157 STRAIPSNIų PAKEITIMO ĮSTATYMO

PROJEKTŲ PATEIKIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

 

2018 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106 ir 6.410 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80, 83 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 62, 63 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 2, 11, 12, 13, 14 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 3, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 83, 85, 86 straipsnių pakeitimo ir papildymo 851 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 66, 68 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. I-796 73, 75 ir 76 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 20, 24, 34 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Nr. IX-1737 143, 147, 148, 154 ir 157 straipsnių pakeitimo įstatymo projektams ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Įgalioti finansų ministrą Vilių Šapoką, o jam negalint dalyvauti – finansų viceministrę Daivą Brasiūnaitę atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytus įstatymų projektus Lietuvos Respublikos Seime.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

Finansų ministras