Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

REZOLIUCIJA

DĖL LIETUVOS diasporos politikos įgyvendinimo svarbos

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

pabrėždamas reikšmingą Lietuvos diasporos indėlį siekiant Lietuvos valstybės nepriklausomybės ir išsilaisvinimo iš sovietų okupacinio režimo, okupacijos metais išsaugant lietuvišką tapatybę ir turtingą mūsų tautos istorijos, kalbos, kultūros, mokslo, tradicijų paveldą svetur, kartu ruošiant pagrindus Lietuvos valstybingumui, nepriklausomos ir demokratinės valstybės tęstinumui

išskirdamas Lietuvos diasporos indėlį Lietuvos valstybę pripažįstant Jungtinėse Tautose, mūsų valstybei integruojantis į Europos Sąjungą ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją (NATO), Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją (ESBO), Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją (UNESCO) ir kitas svarbias tarptautines organizacijas, taip prisidedant prie šiuolaikinės modernios Lietuvos valstybės kūrimo;

atkreipdamas dėmesį į Lietuvos diasporos svarų indėlį į valstybės gerovės kūrimą nuo pat Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo, iki šių dienų intensyviai plėtojant įvairių Lietuvoje ir  užsienyje įkurtų Lietuvos diasporos organizacijų bendradarbiavimą ekonomikos, kultūros, sporto, švietimo ir kitose srityse;

pabrėždamas Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo svarbą ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos siekius išsaugoti tautinę tapatybę ir ugdyti pilietiškumą, kurti dar glaudesnius valstybės ryšius su diaspora ir aktyviau įtraukti visus lietuvius kuriant gerovę ir saugumą Lietuvoje, siekiant:

1)    stiprinti visame pasaulyje išsibarsčiusios tautos vienybę plėtojant lituanistinį švietimą ir kultūrinį bendradarbiavimą užsienyje;

2)    didinti  Lietuvos diasporos įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą, įskaitant į pasirengimą valstybės gynimui ir pilietiniam pasipriešinimui, ir

3)    skatinti grįžtamąją migraciją;

vertindamas Lietuvos diasporos teikiamą paramą Ukrainai ir jos žmonėms brutalaus ir neišprovokuoto Rusijos sukelto karo metu ir norą bei pastangas įgyvendinti Lietuvos pilietinio pasipriešinimo strategiją,

visokeriopai palaiko Lietuvos valstybės dėmesį ir paramą diasporos organizacijų stiprinimui ekonomikos, kultūros, sporto, švietimo ir kitose srityse vienijant tautą visame pasaulyje;

remia lituanistinį švietimą užtikrinant jau esamų veiklų tęstinumą ir skatinant tolesnę lituanistinio švietimo plėtrą užsienio valstybėse, užtikrinant nuolatinę paramą formaliajam ir neformaliajam ugdymui;

ragina Lietuvos valstybės institucijas ir savivaldybes stiprinti veiksmus, kuriais skatinamas diasporos grįžimas ar atvykimas į Lietuvą gyventi, studijuoti, dirbti ir sudaromos palankios (re)integracijos į visuomenę sąlygos;

deda pastangas, kad referendumas dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo būtų įgyvendintas sėkmingai, taip stiprinant diasporos pilietinį ryšį su Lietuva, ragina Lietuvos valstybės institucijas ir savivaldybes maksimaliai prisidėti prie sėkmingo šio referendumo įgyvendinimo ir kviečia Lietuvos diasporos organizacijas telkti užsienyje gyvenančius lietuvius kuo aktyviau dalyvauti šiame referendume.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia:

Seimo nariai

Dalia Asanavičiūtė

Žygimantas Pavilionis

Antanas Vinkus

Arminas Lydeka

Marius Matijošaitis

Emanuelis Zingeris

Giedrius Surplys