Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS TEIKIMĄ PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUI MYKOLUI MAJAUSKUI PAGRĮSTUMUI IŠTIRTI IR IŠVADOS DĖL PAGRINDO PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ PATEIKIMO SUDARYMO

 

2018 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Seimo statuto 231 ir  232 straipsniais ir konstatuodamas, kad Seimo narys Mykolas Majauskas savo veiksmais (kreipimusi į prokuratūrą dėl nukentėjusių merginų neva paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos, bandymu jas įbauginti, daryti spaudimą, galimu melavimu apie savo santykius su merginomis – detaliau Seimo nario atlikti veiksmai nurodomi Seimo narių grupės teikime) Seimo narys Mykolas Majauskas piktnaudžiavo teise, jos suteiktomis procesinėmis priemonėmis ir savo kaip Seimo nario statusą visuomenėje panaudojo asmeniniais interesais,  diskreditavo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos misiją, o tuo pačiu – ir visą Seimą bei galimai šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką, įsipareigojančią „gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus“, „sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei“, n u t a r i a :

 

 

 

1 straipsnis.

Sudaryti specialiąją tyrimo komisiją dėl Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Mykolui Majauskui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti (toliau – Komisija) iš 12 Seimo narių.

2 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Komisiją:

1)   ...

2)   ...

3)   ...

4)   ...

5)   ...

6)   ...

7)   ...

8)   ...

9)   ...

10) ...

11) ...

12) ...                                                                                                                                            

3 straipsnis.

Komisijos pirmininku paskirti ........ ., Komisijos pirmininko pavaduotoju paskirti.......

 

4 straipsnis

Pavesti Komisijai iki 2019 m. kovo 1 d. atlikti tyrimą bei pateikti išvadą kartu su Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo projektu ir kitais dokumentais Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui.

 

 

 

Seimo Pirmininkas     

 

 

Teikia

Seimo nariai

1.   Stasys Jakeliūnas

2.   Ramūnas Karbauskis

3.   Rūta Miliūtė

4.   Agnė Širinskienė

5.   Juozas Varžgalys

6.   Kęstutis Smirnovas

7.   Aušrinė Norkienė

8.   Tomas Tomilinas

9.   Valius Ąžuolas

10. Vida Ačienė

11. Laimutė Matkevičienė

12. Arūnas Gumuliauskas

13. Levutė Staniuvienė

14. Antanas Baura

15. Petras Valiūnas

16. Virginija Vingrienė

17. Povilas Urbšys

18. Mindaugas Puidokas

19. Naglis Puteikis

20. Bronius Markauskas

21. Juozas Rimkus

22. Lauras Stacevičius

23. Gediminas Vasiliauskas

24. Jonas Jarutis

25. Aurimas Gaidžiūnas

26. Audrys Šimas

27. Eugenijus Jovaiša

28. Guoda Burokienė

29. Arvydas Nekrošius

30. Dainius Kepenis

31. Andrius Palionis

32. Juozas Bernatonis

33. Gediminas Kirkilas

34. Irena Šiaulienė

35. Rimantė Šalaševičiūtė

36. Artūras Skardžius

37. Andriejus Stančikas

38. Rimantas Sinkevičius

39. Viktoras Pranckietis

40. Valerijus Simulik

41. Kęstutis Mažeika

42. Zenonas Streikus

 

logo