Projektas XIIIP-3974(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

POLIGRAFO NAUDOJIMO ĮSTATYMO nR. viiI-1906 4 STRAIPSNIO PAkeitimO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Papildyti 4 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

6) Vadovybės apsaugos tarnyba.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas