Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

dėl 2017 m. paskelbimo tautinio kostiumo metais

 

2016 m.                          d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

įvertindamas tai, kad viena iš svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimas;

pabrėždamas tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos svarbą,

n u t a r i a:

1 straipsnis.

Paskelbti 2017 metus Tautinio kostiumo metais.

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Tautinio kostiumo metų komisiją, kuri iki 2016 m. rugsėjo 1 d. parengtų ir patvirtintų Tautinio kostiumo metų programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti;

2) 2017 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Tautinio kostiumo metų komisijos sudarytai ir patvirtintai programai įgyvendinti.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                           

1.   Valentinas Bukauskas

2.   Kęstutis Daukšys

3.   Rima Baškienė

4.   Raimundas Markauskas

5.   Dangutė Mikutienė

6.   Ričardas Sargūnas

7.   Rita Tamašūnienė

8.   Darius Ulickas

9.   Petras Narkevičius

10. Jonas Kondrotas

11. Zita Žvikienė

12. Artūras Paulauskas

13. Mečislovas Zasčiurinskas

14. Gintaras Tamošiūnas

15. Aurelija Stancikienė

16. Valdas Skarbalius

17. Artūras Skardžius

18. Viktoras Fiodorovas

19. Vytautas Kamblevičius

20. Šarūnas Birutis

21. Jolita Vaickienė

22. Raimundas Paliukas

23. Eduardas Šablinskas

24. Saulius Bucevičius

25. Rimantė Šalaševičiūtė

26. Povilas Urbšys

27. Bronius Bradauskas

28. Stasys Šedbaras

29. Kęstutis Masiulis

30. Sergejus Jovaiša

31. Paulius Saudargas

32. Eugenijus Gentvilas

33. Vitalijus Gailius

34. Dalia Teišerskytė

35. Viktorija Čmilytė-Nielsen

36. Petras Gražulis

37. Ona Valiukevičiūtė

38. Vanda Kravčionok

39. Stasys Brundza

40. Jonas Varkala

41. Irena Šiaulienė

42. Algimantas Salamakinas

43. Kristina Miškinienė

44. Marija Aušrinė Pavilionienė

45. Milda Petrauskienė

46. Albinas Mitrulevičius

47. Kęstas Komskis

48. Rimas Antanas Ručys

49. Vida Marija Čigriejienė