LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius,

tel. (8~5) 266 3661, faks. (8~5) 266 3663, el. p. info@am.lt, http://www.am.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

 

 

 

Aplinkos projektų valdymo agentūrai

Aplinkosaugos koalicijai

Energetikos ministerijai

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

Finansų ministerijai

Konkurencijos tarybai

Lietuvos savivaldybių asociacijai

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijai

Lietuvos energetikos agentūrai

Lietuvos saulės energetikos asociacijai

Lietuvos saulės energetikos plėtros asociacijai

Lietuvos vartotojų organizacijų alijansui

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO) PANAUDOJIMAS VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ, TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ, RELIGINIŲ BENDRIJŲ AR CENTRŲ ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIAMS“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DERINIMO

 

 

 

 

Parengėme ir siunčiame derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ derinimo projektą (toliau – Projektas).

Siekiant efektyvinti Klimato kaitos programos administravimą ir įgyvendinimą siūlomi pakeitimai – atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) elektros gamybai projektus finansuoti pagal fiksuotą įkainį, atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) elektros gamybai projektus finansuoti pagal fiksuotą įkainį: valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų bei viešųjų įstaigų turto, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė, savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai, savininkai arba valdytojai galės gauti – 793,76 Eur/kW su PVM, todėl rengiamas naujas Projektas. Sprendimas dėl finansavimo skyrimo bus tvirtinamas Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) direktoriaus įsakymu. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Siekiant mažinti administracinę naštą: pareiškėjai su paraiška neturės pateikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio skaičiavimų, taip pat neturės teikti ŠESD ataskaitų įgyvendinus projektą. ŠESD skaičiavimus pagal tipinį projektą atliks APVA. Projekte nustatomos sąlygos finansinei paramai gauti, reikalavimai projektų paraiškoms, reikalavimai projekto išlaidoms, paraiškų vertinimas, finansavimo sutarčių sudarymas, mokėjimo prašymų teikimo ir apmokėjimo tvarka, ir įsipareigojimų, gavus subsidijas, priežiūros tvarka.  

Priėmus Projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Su visuomene konsultuojamasi Projektą paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. Visuomenė pastabas ir pasiūlymus gali teikti TAIS nustatytais terminais.

Atsižvelgiant į ambicingus kvietimų teikti paraiškas terminus prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo Projekto paskelbimo TAIS. Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma, kad Įsakymo projektui pritarta.

Projektas atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Nauji terminai nenustatomi.

Projektą parengė Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės (vadovė Vilija Augutavičienė, tel. 8 686 17484, el. p. vilija.augutavičienė@am.lt) vyriausioji specialistė Emilija Šaulytė, tel. 8 696 18175, el. p. emilija.saulyte@am.lt).

PRIDEDAMA:

1.   Įsakymo projektas, 8 lapai.

 

Aplinkos viceministrė                                                                                               Gintarė Krušnienė