Projektas

 

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 145 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2017 m.         d. Nr. XIII-

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 145 straipsnio pakeitimas

Papildyti 145 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. ¼ Seimo narių siūlymu, Seimas priima sprendimą, ar ekspertinio vertinimo išvada, kurią šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka užsakė Seimo valdyba, turi būti teisės aktą lydinčiu dokumentu, kuris pristatomas svarstymų komitetuose ir Seimo posėdyje metu. Jeigu Seimas priima sprendimą, kad ekspertinio vertinimo išvada neturi būti teisės aktą lydinčiu dokumentu, kuris pristatomas svarstymų komitetuose ir Seimo posėdyje metu, Seime tęsiama įstatymų leidybos procedūra ir  projektas svarstomas bei priimamas nesulaukus ekspertinio vertinimo išvados.“

 

Teikia:

Seimo nariai

Agnė Širinskienė

Vytautas Bakas