Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR. XIV-19 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ PIRMININKŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.        d. Nr. XIV-

Vilnius


 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„25 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininke Seimo narę Įreną Haasę.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                  (Parašas                   Jurgis Razma