Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL MEDIENOS IR KITŲ ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ IŠ ATSINAUJINANČIŲ GAMTOS IŠTEKLIŲ PAGRINDU PAGAMINTŲ STATYBOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATUOSE

 

2023 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 11 punktu, įgyvendindama Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 157.6 papunktį, Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 6.2.23 veiksmą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pavesti aplinkos ministrui iki 2024 m. lapkričio 1 d.:

1.1. pakeisti viešuosiuose projektavimo paslaugų ir rangos darbų pirkimuose taikomus aplinkos apsaugos kriterijus (toliau – kriterijai) nustatant reikalavimus medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintiems statybos produktams;

1.2. patvirtinti medienos ir kitų organinių medžiagų  iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką (toliau – metodika).

2. Nustatyti, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, kurie planuoja pirkti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų naujos statybos visuomeninės paskirties pastatų projektavimo paslaugas ir rangos darbus, finansuojamus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis, turi panaudoti ne mažiau kaip 50 procentų medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų, taikant aplinkos ministro patvirtintus kriterijus ir metodiką:

2.1. nuo 2024 m.  lapkričio 1 d. atliekant šių naujos statybos visuomeninės paskirties pastatų projektavimo paslaugų viešuosius pirkimus, kurių pagrindu bus perkami rangos darbai:

2.1.1. administracinės paskirties: valstybės ir savivaldybių valdymo įstaigos, prokuratūros, teismai, kitų įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai, pašto, darbo biržų, informacijos centrai;

2.1.2. transporto paskirties: oro uosto, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, muitinės, transporto bilietų pastatai;

2.1.3. kultūros paskirties: teatrai, kino teatrai, kultūros  namai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų rūmai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai;

2.1.4. mokslo paskirties: institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos;

2.1.5. sporto paskirties: sporto salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, stadionai, maniežai;

2.2. nuo 2028 m. sausio 1 d. atliekant visų naujos statybos visuomeninės paskirties  pastatų projektavimo paslaugų viešuosius pirkimus, kurių pagrindu bus perkami rangos darbai.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas, išskyrus šio nutarimo 1 punktą ir 2.1 papunktį, įsigalioja 2028 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                    

 

 

 

Aplinkos ministras