Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

2020 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. XIII-2849 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VIII (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2020 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a :

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“

punktu:

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

 

XIIIP-4957

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS ĮSTATYMO NR. VIII-375 16 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

P. Saudargas,

S. Šedbaras,

D. Gaižauskas

P. Saudargas,

S. Šedbaras,

D. Gaižauskas

 

 

 

Seimo Pirmininkas 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                     Paulius Saudargas