LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL PAVEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLEI ATLIKTI VALSTYBINĮ AUDITĄ

 

2020 m.  sausio 9 d. Nr.

Vilnius 

 

-     Reaguodamas į per trumpą laiką įvykusias ir visą šalį palietusias ekologines nelaimes, kaip gaisras padangų perdirbimo įmonėje Alytuje, nevalytų nuotekų išleidimas į Kuršių marias bei kitus, kurie neabejotinai padarė didelę žalą gamtai, žmonėms ir sukėlė piliečių nusivylimą valstybės institucijų darbu;

-     Matydamas aplinkos apsaugos kontroliuojančių institucijų neveiklumą ir nepasirengimą valdyti ekstremalias situacijas; sistemines aplinkos apsaugos spragas tiek teisinėje bazėje, tiek veiklos organizavime;

-     atsižvelgdamas į būtinybę saugoti šalies gamtą, biologinę įvairovę, atsižvelgdami į būtinybę išsiaiškinti kodėl aplinkos apsaugos sistemoje kyla tokio masto incidentai bei į kiekvieno šalies piliečio teisę ir poreikį gyventi švarioje aplinkoje ir turėti galimybę naudotis gamtos ištekliais;

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalimi, n u t a r i a: 

 

1    straipsnis.

Pavesti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei iki 2020 m. balandžio 1 d. atlikti valstybinį auditą, įvertinant aplinkos apsaugos ir taršos prevencijos veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą.

 

 

Seimo pirmininkas

Seimo nariai:

Ingrida Šimonytė

Aistė Gedvilienė

Gabrielius Landsbergis

Monika Navickienė

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Mykolas Majauskas

Paulė Kuzmickienė

Gintarė Skaistė

Edmundas Pupinis