LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PARLAMENTINĮ TYRIMĄ DĖL galimai padarytos didelio masto žalos valstybei 2009 – 2012 metais finansų ministerijai skolinantis iš komercinių bankų už galimai nepagrįstai dideles palūkanas ir neviešu būdu išleidžiant vyriausybės vertybinius popierius

 

2017 m. ...... d. Nr. XIII -

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

 

Atsižvelgdamas į tai, kad pagal turimus duomenis Lietuva 2009–2012 metais skolinosi dvigubai brangiau nei galėjo pasiskolinti iš Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ir dėl tos priežasties valdžios sektoriaus bendroji skola išaugo daugiau nei du kartus ir 2012 pabaigoje siekė 13,264 milijardo Eurų;

 

Įvertindamas, kad Finansų ministerija 2009–2012 metais pasiskolino 7,5 milijardo Eurų galimai nepagrįstai didelėmis palūkanomis, siekiančiomis 9,375 %, ir kad dėl Finansų ministerijos 2009-2012 m. vykdyto skolinimosi Lietuvos žmonėms  teks sumokėti 3,2 milijardo Eurų palūkanų bei kad paimtos paskolos iš komercinių bankų pareikalaus iš Lietuvos apie 1,6 mlrd. Eurų didesnių išlaidų skolai apmokėti nei buvo galima tikėtis pasiskolinus iš TVF ir į tai, kad didžiąją skolos dalį – 5,0 milijardus Eurų numatoma grąžinti tik 2020–2022 metais;

 

Euroobligacijos 2009–2012 m.

 

Metai

Mln.

Valiuta

Skolos grąžinimo data

Palūkanų norma %

2009

500

EUR

2014 06 22

9,375

2009

1500

USD

2015 01 15

6,75

2010

2000

USD

2020 02 11

7,375

2010

750

USD

2017 09 14

5,125

2011

1500

USD

2021 03 09

6,125

2012

1500

USD

2022 02 01

6,625

 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad Valstybės kontrolė 2010 metų ir vėlesnėse auditų ataskaitose pažymi, jog vidaus rinkoje tuo laikotarpiu buvo sudarytos palankios sąlygos komerciniams bankams ir finansinėms institucijoms neviešu būdu įsigyti Vyriausybės vertybinius popierius (VVP), bei konstatuoja, kad tam tikrais laikotarpiais buvo skolintasi nesant tam poreikio, kad toks Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo būdas neužtikrino konkurencijos, pakankamo viešumo ir skaidrumo bei galėjo daryti neigiamą įtaką vidaus rinkai ir skolos valdymo išlaidoms;

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 49 straipsnio 3 dalimi ir 74 straipsnio 4 dalimi n u t a r i a:

 

 

1 straipsnis.

 

Suteikti Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui (toliau – Komitetas) Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimus ir pavesti atlikti parlamentinį tyrimą dėl galimai padarytos didelio masto žalos valstybei 2009–2012 metais Finansų ministerijai skolinantis iš komercinių bankų už galimai nepagrįstai dideles palūkanas ir neviešu būdu išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius.

 

 

2 straipsnis.

 

Įpareigoti Komitetą:

 

1.   Nustatyti, dėl kokių priežasčių 2009–2012 metais nebuvo skolinamasi iš TVF ir kas konkrečiai priėmė galutinį sprendimą nesiskolinti iš TVF;

2.   Nustatyti, kodėl 2009–2012 metais Finansų ministerija skolinosi už galimai nepagrįstai didelę palūkanų normą, siekiančią 9,375 %;

3.   Nustatyti, kaip buvo derinamos skolinimosi sąlygos, nustatomos palūkanos bei skolinimosi terminai;

4.   Nustatyti politikų ir valstybės tarnyboje dirbusių asmenų ryšius su komerciniais bankais, kurių naudai jie priimdavo sprendimus;

5.   Nustatyti, iš kokių konkrečiai komercinių bankų 2009–2012 metais Finansų ministerija skolinosi, kokias sumas ir kokiomis sąlygomis;

6.   Nustatyti, kaip buvo priimami sprendimai, kokie asmenys dalyvavo priimant sprendimus, kas pasirašė sutartis ir ar asmenys priėmę sprendimus negavo asmeninės naudos;

7.   Nustatyti, ar  Finansų ministerija skolindamasi valstybės vardu turėjo patvirtintas skolinimosi tvarkas ir reglamentus, ar jomis vadovavosi;

8.   Nustatyti, koks buvo valstybės skolinimosi poreikis 2009–2012 metais;

9.   Išsiaiškinti priežastis, kodėl buvo skolinamasi daugiau negu to reikėjo deficitui dengti ir skolai grąžinti ir kokie skolinimosi metu buvo lėšų likučiai;

10. Nustatyti atvejus ir asmenis, kai aukciono dalyviai neteikdavo konkurencinių pasiūlymų aukciono metu, bet vėliau įsigydavo VVP išleistus neviešai;

11. Nustatyti asmenis, kurie 2009–2012 m. įsigijo VVP išleistus neviešu būdu;

12. Nustatyti, kokią skolinimosi vidaus rinkoje dalį 2009–2012 metais sudarė VVP išleisti neviešu būdu;

13. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Valstybės skolos įstatymą Finansų ministerija atstovauja Vyriausybei skolinantis valstybės vardu, o Finansų ministrės pareigas 2009–2012 metais ėjo Ingrida Šimonytė, nustatyti, ar ji savo veiksmais, ar neveikimu nepadarė žalos valstybei, Finansų ministerijai skolinantis iš komercinių bankų už nepagrįstai dideles palūkanas;

14. Įvertinti Ingridos Šimonytės, 2009–2012 metais ėjusios Finansų ministrės pareigas, priimtus sprendimus dėl tokios Finansų ministerijos skolinimosi valstybės vardu tvarkos ir Ingridos Šimonytės bei tuometinio Vyriausybės vadovo Andriaus Kubiliaus asmeninę atsakomybę;

15. Nustatyti, ar 2009–2012 metais partijoms, buvusioms valdžioje, ar atskiriems politikams nebuvo sudarytos sąlygos pelnytis iš tokios Finansų ministerijos skolinimosi valstybės vardu tvarkos.

 

 

3 straipsnis.

 

Pavesti Komitetui parlamentinį tyrimą atlikti ir išvadą pateikti Lietuvos Respublikos Seimui iki 2018 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai

 

1.   Andrius Palionis

2.   Irena Šiaulienė

3.   Rimantas Sinkevičius

4.   Antanas Vinkus

5.   Rimantė Šalaševičiūtė

6.   Artūras Skardžius

7.   Julius Sabatauskas (atšaukė parašą 2017-10-20)-

8.   Juozas Olekas

9.   Valentinas Bukauskas

10. Petras Gražulis

11. Juozas Imbrasas

12. Vytautas Kamblevičius

13. Remigijus Žemaitaitis

14. Algimantas Dumbrava

15. Vanda Kravčionok

16. Michal Mackevič

17. Česlav Olševski

18. Jaroslav Narkevič

19. Irina Rozova

20. Leonard Talmont

21. Rimas Andrikis

22. Agnė Širinskienė

23. Jonas Varkalys

24. Viktoras Rinkevičius

25. Algirdas Butkevičius

26. Algimantas Salamakinas

27. Kęstutis Smirnovas

28. Dainius Gaižauskas

29. Zbignev Jedinskij

30. Petras Nevulis

31. Vytautas Rastenis

32. Gintautas Kindurys

33. Raimundas Martinėlis

34. Asta Kubilienė

35. Aušrinė Norkienė

36. Robertas Šarknickas

37. Levutė Staniuvienė

38. Vida Ačienė

39. Guoda Burokienė

40. Petras Valiūnas

41. Aušra Papirtienė

42. Lauras Stacevičius

43. Gediminas Vasiliauskas

44. Juozas Rimkus

45. Algimantas Kirkutis

46. Dainius Kepenis

47. Aurimas Gaidžiūnas

48. Juozas Varžgalys

49. Mindaugas Bastys