Projektas

 

Lietuvos Respublikos

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO Nr. IX-7516 19 straipsnio 4 dalies PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2021 m.            d. Nr.

 

Vilnius

 

1 straipsnis. 19 straipsnio 4 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 4 dalies 1 punktą:

1) vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus, taip pat menstruacinėms higienos priemonėms;

 

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi teisę patvirtinti menstruacinių higienos priemonių, kurios apmokestinamos taikant lengvatinį 5 procentų PVM tarifą nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos, sąrašą.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo narė                                                                              Dovilė Šakalienė