Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. SPALIO 14 D. NUTARIMO NR. 1092 „DĖL ATLYGIO VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIAMS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr.1092 „Dėl atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 17 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras