LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. VASARIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3D-75 „DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario       d. Nr. 3D-

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymą Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komiteto sudarymo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO SUDARYMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 104 punktu bei atsižvelgdamas  į Kompetentingų institucijų ir ekonominių-socialinių partnerių atrankos į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komitetą, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos projektų atrankos komitetą ir  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komitetą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 3D-646 „Dėl Kompetentingų institucijų ir ekonominių-socialinių partnerių atrankos į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komitetą, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos projektų atrankos komitetą ir  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komitetą tvarkos aprašo patvirtinimo“,

s u d a r a u  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komitetą (toliau – komitetas):

Artūras Bogdanovas – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Agnė Razmislavičiūtė-Palionienė – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento direktorė, komiteto pirmininko pavaduotoja;

Aidas Adomaitis – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Eglė Radaitytė, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė);

Vytautas Andriuškevičius – Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos direktorius, narys stebėtojas (jo nesant – Algimantas Gylys, Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos tarybos pirmininkas);

Algirdas Aušra – Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacijos „Baltijos žvejas“ pirmininkas, narys stebėtojas (jo nesant – Eglė Smilgevičė, UAB "Banginis" sekretorė - referentė);

Alfonsas Bargaila – Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos pirmininkas, narys stebėtojas (jo nesant – Akvilė Kungienė, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos vyriausioji finansininkė);

Darius Bartišius – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Ana Sedenko, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Evelina Blažiūnaitė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Edita Viešchnickienė, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vedėja);

Algirdas Domarkas – asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ tarybos pirmininkas, narys stebėtojas (jo nesant – Virginijus Eugenijus Kirsnickas, asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ prezidentas);

Siga Jakubauskienė – Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ tarybos pirmininkė, narė stebėtoja (jos nesant – Algimantas Dirsė, Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ tarybos narys);

Paulius Jurkauskas – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Paramos žemės ūkiui ir žuvininkystei audito skyriaus vedėjas, narys stebėtojas (jo nesant – Mantas Kubilinskas, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Paramos žemės ūkiui ir žuvininkystei audito skyriaus vyriausiasis specialistas);

Leonas Kerosierius – Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas, narys stebėtojas (jo nesant – Danius Pumputis, Aukštaitijos žvejų verslininkų asociacijos vadovas);

Simona Kiūdytė – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Aurelijus Mačiulaitis, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas);

Antanas Kontautas – Klaipėdos universiteto jaunesnysis mokslo darbuotojas, narys stebėtojas (jo nesant – Nerijus Nika, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centro mokslo darbuotojas);

Giedrius Ladukas – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Vilmantas Graičiūnas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos skyriaus vedėjas);

Irena Lankauskienė – Žemės ūkio ministerijos patarėja (jos nesant – Dalius Žilinskas, žemės ūkio ministro patarėjas);

Jūratė Masiulienė – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja (jos nesant – Loreta Bražinskaitė, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Mindaugas Pocius – Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos pirmininkas, narys stebėtojas (jo nesant – Ernestas Vaidelis, Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos narys);

Evaldas Pranckevičius – Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Ekonominės analizės skyriaus vedėjas (jo nesant – Evelina Kumparskienė, Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Ekonominės analizės skyriaus vyriausioji specialistė);

Gediminas Radzevičius – VšĮ Europos regioninės politikos instituto direktorius, narys stebėtojas (jo nesant – Erika Ribašauskienė, VšĮ Europos regioninės politikos instituto vyriausioji konsultantė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas, narys stebėtojas (jo nesant – Agnė Kazlauskienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja);

Alvydas Žibas Aleksandro Stulginskio universiteto Akvakultūros centro vadovas, narys stebėtojas (jo nesant – Algirdas Radzevičius, Aleksandro Stulginskio universiteto Hidrotechninės statybos inžinerijos instituto direktorius).

Arvydas Žiogas – Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo pirmininkas, narys stebėtojas (jo nesant – Egidijus Narevičius, Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo nario atstovas).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                             Bronius Markauskas