LIETUVOS RESPUBLIKOS

Veterinarijos įstatymo nr. i-2110 8 straipsnio PAKEITIMO įstatymas

 

2023 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

 

1. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas yra atsakingas ir atskaitingas Vyriausybei ir žemės ūkio ministrui.“

3. Papildyti 8 straipsnį  6 ir  7 dalimis:

6. Lietuvos Respublikos vyriausiasis veterinaras – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo į pareigas priimamas valstybės tarnautojas, atsakingas už veterinarijos politikos įgyvendinimą.

7. Asmuo, priimamas į vyriausiojo veterinaro pareigas, turi turėti veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ir atitikti pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas