Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVENTOSIOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ĮSTATYMO NR. x-910 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Uosto kapitono veiklą nustato Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas, šis įstatymas ir Uosto kapitono nuostatai. Uosto kapitono nuostatus, suderintus su susisiekimo ministro įgaliota įstaiga, atsakinga už vandens transporto saugą, tvirtina Šventosios uosto direkcijos vadovas.“

 

2     straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia:

 

 

 

Seimo narys                                                                                        V.Sinkevičius