Projektas    

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ASMENŲ, SLAPTA BENDRADARBIAVUSIŲ SU BUVUSIOS SSRS SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS, REGISTRACIJOS, PRISIPAŽINIMO, ĮSKAITOS IR PRISIPAŽINUSIŲJŲ APSAUGOS
ĮSTATYMO NR. VIII-1436 8 straipsnio PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

 

 

2017 m. d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

 

 

 

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti taip:

 

1. Užregistruotų, prisipažinusių ir įrašytų į įskaitą asmenų pateikta informacija ir duomenys apie juos yra išslaptinami nuo 2018 m. sausio 1 d.“

 

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

 

 

 

1.   Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia

Zbignev Jedinskij

Petras Gražulis (pasirašė 2017-09-21)