Projektas

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. KOVO 31 d. sprendimo nr. T-124 „dĖL UŽSIENIEČIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ATVYKUSIŲ AR GRĮŽUSIŲ GYVENTI IR DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE BEI NEMOKANČIŲ LIETUVIŲ KALBOS, UGDYMO IŠLYGINAMOSIOSE KLASĖSE IR IŠLYGINAMOSIOSE MOBILIOSIOSE GRUPĖSE“ pakeitimo

 

2022 m. balandžio      d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-124 „Dėl užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje bei nemokančių lietuvių kalbos, ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Formuoti išlyginamąsias klases ir išlyginamąsias mobiliąsias grupes užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, atvykusiems ar grįžusiems gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje bei nemokantiems lietuvių kalbos, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje, Šiaulių Gytarių progimnazijoje, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje, Šiaulių Medelyno progimnazijoje, Šiaulių Ragainės progimnazijoje, Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje, Šiaulių Salduvės progimnazijoje, Šiaulių „Santarvės“ gimnazijoje, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje, Šiaulių suaugusiųjų mokykloje ir Šiaulių suaugusiųjų mokyklos Šiaulių tardymo izoliatoriaus skyriuje.“

 

 

Savivaldybės meras