Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL 2022 METŲ PASKELBIMO JAUNIMO METAIS

 

2021 m. d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

 

atsižvelgdamas į tai, kad 2022 m. bus minimos Lietuvos jaunimui svarbios sukaktys: Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos trisdešimtmečio ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos penkiasdešimtmečio įsteigimo jubiliejai;

įvertindamas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narių ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos istorinį indėlį, prisidedant prie Lietuvos jaunimo vienijimo Lietuvoje ir pasaulyje bei jaunimo politikos formavimo;

reikšdamas susirūpinimą dėl pasaulį veikiančios COVID-19 pandemijos ekonominių ir socialinių pasekmių savarankišką gyvenimą pradedantiems jaunuoliams – jų sveikatai, įsitvirtinimui Lietuvoje, pilietiniam aktyvumui;

siekdamas atkreipti dėmesį į Lietuvos jaunimo politikos tikslus ir Lietuvos jaunimo problemas šalies viduje bei užsienyje nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2022 metus Jaunimo metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2021 m. spalio 1 d. parengti Lietuvos jaunimo metų programą ir ją patvirtinti;

2) 2022 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vyriausybės patvirtintai Lietuvos jaunimo metų programai įgyvendinti.

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai              

 

Viktorija Čmilytė-Nielsen

Dalia Asanavičiūtė (pasirašė 2021-03-18)