Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos SEIMAS

 

nutarimas

DĖL DEMOGRAFIJOS, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS POLITIKOS

2018–2030 M. STRATEGIJOS PATVIRTINIMO

 

Nr.       

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad pavojinga Lietuvos demografinė padėtis, nemažėjanti Lietuvos Respublikos piliečių emigracija ir kartų kaitos neužtikrinantis gimstamumas daro neigiamą poveikį šalies ekonomikai ir socialinės apsaugos sistemai bei kelia grėsmę Lietuvos valstybės ir jos visuomenės raidai, nutaria:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategiją (pridedama).

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) patvirtinti Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą;

2) peržiūrėti teisės aktus, programas ir kitus planavimo dokumentus bei suderinti juos su Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategija.

 

 

 

Seimo Pirmininkas