Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 139 STRAIPSNIo PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 139 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 139 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Darbo užmokestis privalo būti mokamas pinigais. Darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos privalo būti mokamos pavedimu į darbuotojo nurodytą mokėjimo sąskaitą. Darbdavio ar kitų asmenų perduoti daiktai ar suteiktos paslaugos negali būti laikomi darbo užmokesčiu, išskyrus šio kodekso 140 straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Teikia Seimo nariai

 

Mykolas Majauskas

Simonas Gentvilas

Algirdas Sysas

Laurynas Kasčiūnas

Tomas Tomilinas

Matas Maldeikis

Antanas Čepononis

Vytautas Gapšys

Sergejus Jovaiša

Lukas Savickas

Algirdas Butkevičius

Rasa Budbergytė

Žygimantas Pavilionis

Justas Džiugelis

Vytautas Bakas