Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 44 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2022 m.                                      d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 6 ir ne daugiau kaip iš 14 (išskyrus Europos reikalų komitetą ir Ateities komitetą) Seimo narių pagal proporcinio frakcijų atstovavimo principą. Konkretus kiekvieno komiteto narių skaičius nustatomas Seimo nutarimu.“

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo nariai:

Orinta  Leiputė

Dovilė  Šakalienė

Eugenijus  Sabutis

Algirdas Sysas

Kęstutis Vilkauskas

Rasa Budbergytė

Linas  Jonauskas

Vidmantas Kanopa

Tomas Bičiūnas

Julius Sabatauskas

Gintautas Paluckas