Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO VIII-275  2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 49 ir 51 straipsniŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR Įstatymo papildymo 71, 141 IR 253 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

 

Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275  2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 49 ir 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 71, 141 ir 253 straipsniais įstatymo projektui ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą Eimutį Misiūną, o jam negalint dalyvauti – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministrą Česlovą Mulmą atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstant nurodytą įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seime.

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras