Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO NR. XIII-2166

105 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 105 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 105 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 3-iąją juostą gali sudaryti:

1) 3a sektorius – kaptažo sritis gruntinio vandens sluoksnyje;

2) 3b sektorius – kaptažo sritis eksploatuojamame sluoksnyje.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                             Kęstutis Mažeika