Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 29 D. NUTARIMO Nr. XIII-59 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ NARIŲ PAVADUOTOJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo   d. Nr. XIII-

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

1 straipsnis.

 

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narių pavaduotojus:

1) Kęstučio Bacvinkos

Kęstutis Smirnovas;

2) Lino Balsio

Aušra Maldeikienė;

3) Simono Gentvilo

– 1) Viktorija Čmilytė-Nielsen;

2) Gintaras Vaičekauskas;

4) Juozo Imbraso

– Kęstutis Bartkevičius;

5) Kęstučio Mažeikos

Tomas Tomilinas;

6) Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės

– 1) Vytautas Kernagis;

2) Sergejus Jovaiša;

7) Petro Nevulio

Aurimas Gaidžiūnas;

8) Pauliaus Saudargo

– Andrius Navickas;

9) Rimanto Sinkevičiaus

– Algimantas Salamakinas;

10) Virginijos Vingrienės

Andriejus Stančikas.“

 

2 straipsnis.

 

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

5 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto narių pavaduotojus:

1) Rimo Andrikio

– Remigijus Žemaitaitis;

2) Aušrinės Armonaitės

– Simonas Gentvilas;

3) Audroniaus Ažubalio

Andrius Navickas;

4) Lino Balsio

5) Juozo Bernatonio

Bronislovas Matelis;

– Algirdas Butkevičius;

6) Rasos Budbergytės

– Andrius Palionis;

7) Viktorijos Čmilytės-Nielsen

– Dovilė Šakalienė;

8) Arūno Gelūno

– Virgilijus Alekna;

9) Stasio Jakeliūno

10) Gedimino Kirkilo

Petras Nevulis;

– Juozas Olekas;

11) Dainiaus Kreivio

– Vytautas Kernagis;

12) Andriaus Kubiliaus

– Žygimantas Pavilionis;

13) Aušros Maldeikienės

14) Broniaus Markausko

Bronislovas Matelis;

– Laimutė Matkevičienė;

15) Kęstučio Masiulio

– Laurynas Kasčiūnas;

16) Rūtos Miliūtės

– Andriejus Stančikas;

17) Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės

– Mantas Adomėnas;

18) Jaroslavo Narkevičiaus

– Česlav Olševski;

19) Virgilijaus Poderio

– Justas Džiugelis;

20) Mindaugo Puidoko

– Jonas Jarutis;

21) Ingridos Šimonytės

– Agnė Bilotaitė;

22) Egidijaus Vareikio

– Arūnas Gumuliauskas;

23) Juozas Varžgalys

– Asta Kubilienė

24) Virginijos Vingrienės

– Vytautas Rastenis.

25) Emanuelis Zingeris

– Vytautas Kernagis.“

 

3 straipsnis.

 

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

8 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narių pavaduotojus:

1) Virgilijaus Aleknos

– 1) Eugenijus Gentvilas;

2) Gintaras Vaičekauskas;

2) Arvydo Anušausko

– Vytautas Juozapaitis;

3) Vytauto Bako

Viktoras Rinkevičius;

4) Dainiaus Gaižausko

Lauras Stacevičius;

5) Jono Jaručio

Vytautas Rastenis;

6) Rasos Juknevičienės

– 1) Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė;

2) Dainius Kreivys;

7) Lauryno Kasčiūno

Žygimantas Pavilionis;

8) Michalo Mackevičiaus

– Zbignev Jedinskij;

9) Juozo Oleko

Gediminas Kirkilas;

10) Audrio Šimo

Petras Nevulis.“

 

 

4 straipsnis.

 

Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

10 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto narių pavaduotojus:

1) Dariaus Kaminsko

Raimundas Martinėlis;

2) Dainiaus Kepenio

Zenonas Streikus;

3) Algimanto Kirkučio

Arvydas Nekrošius;

4) Astos Kubilienės

Laimutė Matkevičienė;

5) Jono Liesio

– 1) Virgilijus Alekna;

2) Dovilė Šakalienė;

6) Antano Matulo

Mykolas Majauskas;

7) Irinos Rozovos

– Vanda Kravčionok;

8) Agnės Širinskienės

– Rima Baškienė;

9) Antano Vinkaus

– Rimantė Šalaševičiūtė;

10) Remigijaus Žemaitaičio

Rimas Andrikis.“

 

 

5 straipsnis.

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

12 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narių pavaduotojus:

1) Rimo Andrikio

– Remigijus Žemaitaitis;

2) Irenos Degutienės

– Agnė Bilotaitė;

3) Vitalijaus Gailiaus

– 1) Jonas Varkalys;

2) Ričardas Juška;

4) Česlavo Olševskio

– Jaroslav Narkevič;

5) Juliaus Sabatausko

– Juozas Bernatonis;

6) Lauro Stacevičiaus

Mindaugas Puidokas;

7) Rimantės Šalaševičiūtės

– Artūras Skardžius;

8) Stasio Šedbaro

– Arvydas Anušauskas;

9) Petro Valiūno

Juozas Rimkus.“

 

 

6 straipsnis.

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

13 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto narių pavaduotojus:

 

1) Aušrinės Armonaitės

– 1) Viktorija Čmilytė-Nielsen;

2) Arūnas Gelūnas;

 

2) Audroniaus Ažubalio

– 1) Rasa Juknevičienė;

2) Rimantas Jonas Dagys;

 

3) Juozo Bernatonio

 

Gediminas Kirkilas;

 

4) Lino Antano Linkevičiaus

 

Antanas Vinkus;

 

5) Rūtos Miliūtės

 

Vida Ačienė;

 

6) Žygimanto Pavilionio

 

Laurynas Kasčiūnas;

 

7) Mindaugo Puidoko

 

Justas Džiugelis;

 

8) Egidijaus Vareikio

 

– Arvydas Nekrošius;

 

9) Emanuelio Zingerio

 

– Mantas Adomėnas.“

 

 

7 straipsnis.

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

14 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narių pavaduotojus:

1) Valentino Bukausko

– Petras Čimbaras;

 

2) Guodos Burokienės

 

Arūnas Gumuliauskas;

 

3) Ričardo Juškos

– 1) Eugenijus Gentvilas;

2) Juozas Baublys;

 

4) Gintauto Kindurio

 

– Vytautas Rastenis;

5) Vandos Kravčionok

6) Kęstučio Masiulio

– Irina Rozova;

– Gintarė Skaistė;

7) Kęstučio Pūko

Aušra Maldeikienė;

 

8) Zenono Streikaus

 

– Dainius Kepenis;

 

9) Algio Strelčiūno

 

– Monika Navickienė;

 

10) Irenos Šiaulienės

 

– Mindaugas Bastys;

 

11) Povilo Urbšio

 

– Jonas Jarutis.“

 

8 straipsnis.

 

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

15 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto narių pavaduotojus:

1) Viktorijos Čmilytės-Nielsen

– 1) Aušrinė Armonaitė;

2) Vitalijus Gailius;

2) Justo Džiugelio

– Levutė Staniuvienė;

3) Sergejaus Jovaišos

4) Andriaus Navicko

– Arvydas Anušauskas;

– Mantas Adomėnas;

5) Algimanto Salamakino

– Rimantė Šalaševičiūtė;

6) Valerijaus Simuliko

Antanas Baura;

7) Leonardo Talmonto

– Rita Tamašunienė.“

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

teikia:

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                            Rima Baškienė