Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMO NR. I-1562

5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                               d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Papildyti 5 straipsnį nauja 7 dalimi ir ją išdėstyti taip:

7. Pacientas, svarstantis nėštumo nutraukimą, patyręs persileidimą ar nėštumo nutraukimą, turi iš sveikatos priežiūros specialisto gauti informaciją dėl krizinio nėštumo pagalbos paslaugų teikimo ir konsultavimo galimybių. Šios informacijos teikimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.”

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai