Projektas Nr. XIVP-2634(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL PROTOKOLO DĖL NETEISĖTO MIGRANTŲ ĮVEŽIMO SAUSUMA, JŪRA IR ORU, PAPILDANČIO JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS KONVENCIJĄ PRIEŠ TARPTAUTINĮ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ, RATIFIKAVIMO“ NR. IX-1397 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Protokolo dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildančio Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ratifikavimo“ Nr. IX-1397 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Protokolo dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildančio Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ratifikavimo“ Nr. IX-1397 ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL PROTOKOLO DĖL NETEISĖTO MIGRANTŲ ĮVEŽIMO SAUSUMA, JŪRA IR ORU, PAPILDANČIO JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS KONVENCIJĄ PRIEŠ TARPTAUTINĮ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ, RATIFIKAVIMO

 

1 straipsnis. Protokolo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. vasario 25 d. dekretą Nr. 2074 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildantį Jungtinių Tautų Organizacijos konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą“ ir į Lietuvos Respublikos Prezidento 2023 m. balandžio 14 d. dekretą Nr. 1K-1302 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Protokolo dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildančio Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ratifikavimo“
Nr. IX-1397 pakeitimo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui“
, ratifikuoja Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildantį Jungtinių Tautų Organizacijos konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, priimtą 2000 m. lapkričio 15 d. Palerme.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas                                    Žygimantas Pavilionis