Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL PRITARIMO SKIRTI Astą Radzevičienę LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJa

 

2018 m.                        d. Nr. -
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 112 straipsnio trečiąja dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2018 m. gruodžio 5 d. dekretą Nr. 1K-1476 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Astos Radzevičienės skyrimui Lietuvos apeliacinio teismo teisėja“, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pritarti Astos Radzevičienės skyrimui Lietuvos apeliacinio teismo teisėja.

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas