Projektas Nr. XIVP-3341(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 271, 29, 30 IR 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO
NR. XIV-1445 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2023 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2024 m. birželio 1 d.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas