Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVIŲ KALBOS KULTŪROS METŲ MINĖJIMO 2017 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m.                                 d. Nr.

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. rugsėjo 27 d. nutarimą Nr. XII-2657 „Dėl 2017 metų paskelbimo Lietuvių kalbos kultūros metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1.    Patvirtinti pridedamą Lietuvių kalbos kultūros metų minėjimo 2017 metais planą (toliau – Planas).

2.    Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3.    Pasiūlyti:

3.1. Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, Lietuvos mokslų akademijai, viešosioms įstaigoms Pilietinės minties institutui, „Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai“, „Virtus Lt“ ir „Religinės muzikos centrui“, UAB „Tilde informacinės technologijos“, UAB Strateginių komunikacijų centrui, Švietimo inovacijų ir technologijų asociacijai, Lietuvos bibliotekininkų draugijai dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. savivaldybėms ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybės biudžeto lėšų Plano veikloms vykdyti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

 

Kultūros ministras