Projektas Nr. XIIIP-3650(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ETNINĖS KULTŪROS VALSTYBINĖS GLOBOS PAGRINDŲ

ĮSTATYMO NR. VIII-1328 10 STRAIPSNIO  PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Žiniasklaidos rėmimo fondas, atsižvelgdamas į Etninės kultūros globos tarybos rekomendacijas, remia viešosios informacijos rengėjų programas, skirtas etninei kultūrai populiarinti, etninės kultūros periodinius leidinius.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Kultūros komiteto pirmininkas                                                           Ramūnas Karbauskis