Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PETICIJŲ KOMISIJOS IŠVADOS DĖL ARŪNO SODONIO PETICIJOS

 

2023 m.              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

 

1 straipsnis.

Pritarti Seimo Peticijų komisijos išvadai atmesti Arūno Sodonio peticijoje pateiktą pasiūlymą Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme įtvirtinti teisinį reguliavimą, pagal kurį Vyriausybė galėtų kreiptis į Seimą dėl įstatymo ir Seimo nutarimo išaiškinimo, o Seimas šį išaiškinimą turėtų pateikti Seimo nutarimu.

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

Teikia

Peticijų komisijos pirmininkas                                                            Edmundas Pupinis