Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO

310 straipsniO pakeitimo

įstatymas

 

2018 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 310 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 310 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

310 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

1. Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl šių veiksmų buvo sutrikdyta gyvūno sveikata,

baudžiamas laisvės atėmimu iki vienerių metų arba bauda.

2. Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl šių veiksmų gyvūnas nugaišo, baudžiamas laisvės atėmimu nuo vienerių iki trejų metų.

3. Tam, kuris žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, nuo trejų iki penkerių metų draudžiama įsigyti ir laikyti bet kokį gyvūną.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                            Linas Balsys