Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

REZOLIUCIJA

DĖL PRIVAČIOS KARINĖS BENDROVĖS „WAGNER“ PRIPAŽINIMO TERORISTINE ORGANIZACIJA

 

2023 m.   d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad nuo Rusijos Federacijos karinės invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d., Rusijos Federacijos kariai ir kariniuose veiksmuose agresoriaus pusėje aktyviai dalyvaujančios Rusijos Federacijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ samdiniai vykdo sistemingus, sunkius agresijos nusikaltimus – žudo ir kankina civilius Ukrainos gyventojus, bombarduoja gyvenamuosius namus ir kitus civilinius objektus, – kurie prilyginti terorizmui;

primindamas, kad 2022 m. gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucija Nr. XIV-1070 „Dėl Rusijos Federacijos veiksmų Ukrainoje pripažinimo genocidu ir Specialiojo Tarptautinio Baudžiamojo Tribunolo įsteigimo Rusijos agresijos nusikaltimui ištirti“ konstatavo, kad Rusijos Federacija, kurios karinės pajėgos sąmoningai ir sistemingai renkasi bombardavimo taikiniais civilinius objektus, yra terorizmą remianti ir vykdanti valstybė;

pažymėdamas, kad Rusijos Federacijos prezidentui Vladimirui Putinui artimo verslininko Jevgenijaus Prigožino, kuriam už kišimąsi į užsienio valstybių demokratinius procesus, prisidėjimą prie Kremliaus imperialistinių ambicijų įgyvendinimo Europos Sąjunga (toliau – ES) ir Jungtinės Amerikos Valstijos (toliau – JAV) taiko sankcijas, įkurta privati karinė bendrovė „Wagner“ yra šešėlinis Rusijos galios įrankis – iš Rusijos Federacijos vyriausybės nemokamai gauna karinę techniką, tokią kaip raketines sistemas „Grad“, tankus, šarvuočius, naudojasi Rusijos karine infrastruktūra, bendrovės kovotojus apmoko Rusijos Federacijos karinės žvalgybos tarnyba (GRU);

pridurdamas, kad privačios karinės bendrovės „Wagner“ samdiniai 2014 m. padėjo Rusijos Federacijai okupuoti ir aneksuoti Krymą, 2015 m. dalyvavo kariniuose veiksmuose rytų Ukrainoje, prie Debalcavės miesto, kur padėjo prorusiškiems separatistams, taip pat bendrovės samdiniai įtariami vykdę žiaurias egzekucijas Sirijoje, o pastaraisiais metais bendrovė išplėtė savo veiklą Centrinėje Afrikos Respublikoje, su kurios vyriausybe yra sudariusi vadinamuosius saugumo susitarimus dėl karinio bendradarbiavimo, mainais gaudama prieigą prie gamtinių išteklių kasybos projektų, iš kurių gautos lėšos naudojamos naujiems ginklas ir samdiniams įsigyti, kartu padedant Rusijai gauti pelningų pajamų šaltinių, veikiant už oficialių finansų sistemų ribų ir apeidinėjant Vakarų taikomas sankcijas;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad ES ir JAV privačiai karinei bendrovei „Wagner“ dėl jos dalyvavimo Rusijos kare Ukrainoje, taip pat dėl sunkių nusikaltimų vykdymo, įskaitant masines egzekucijas, prievartavimus, vaikų grobimus, fizinį smurtą ir kitus žmogaus teisių pažeidimus, Centrinės Afrikos Respublikoje, Sudane ir Malyje yra paskelbusios sankcijas, taip pat JAV Iždo departamentas yra pripažinęs privačią karinę bendrovę „Wagner“ tarptautine nusikalstama organizacija, o JAV Senate vyksta diskusijos dėl privačios karinės bendrovės „Wagner“ pripažinimo užsienio teroristine organizacija;

remdamasis į Europos Parlamento 2022 m. lapkričio 23 d. rezoliucijos „Dėl Rusijos pripažinimo terorizmą remiančia valstybe“, kuria, be kita ko, ES Taryba raginama „Wagner“ grupę, 141-ą specialų motorizuotą pulką („Kadyrovo kovotojus“) ir kitas Rusijos finansuojamas ginkluotas samdinių grupuotes, veikiančias okupuotose Ukrainos teritorijose, įtraukti į ES su teroro aktais susijusių asmenų, grupių ir organizacijų sąrašą, nuostatomis;

sveikindamas Estijos parlamento (Riigikogu) 2022 m. spalio 18 d. pareiškimą, kuriuo pasmerkta Ukrainos teritorijų aneksija, o Rusijos režimas paskeltas teroristiniu, taip pat pasmerktas bet kokių ginkluotų grupių, tokių kaip „Wagner“, įsteigtų remiant Rusijos valdžiai, pasitelkimas agresijai ir pabrėžta būtinybė apsišaukėliškų Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ ginkluotąsias pajėgas ir privačią karinę bendrovę „Wagner“ pripažinti teroristinėmis organizacijomis;

vertindamas Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmuose vykstančius klausymus dėl privačios karinės bendrovės „Wagner“ įtraukimo į šios šalies teroristų sąrašą,

griežtai smerkia bet kokių samdinių grupių, tokių kaip „Wagner“, įsteigtų remiant Rusijos Federacijos valdžiai, pasitelkimą vykdomiems agresijos nusikaltimus Ukrainoje;

konstatuoja, kad Rusijos Federacijos privati karinė bendrovė „Wagner“ yra teroristinė organizacija, o jos nariai ir samdiniai kelia grėsmę valstybės ir visuomenės saugumui;

kviečia kitas valstybes pripažinti Rusijos Federacijos privačią karinę bendrovę „Wagner“ teroristine organizacija;

pabrėžia būtinybę Lietuvai priimti Terorizmo prevencijos įstatymą, numatantį konkrečius kriterijus, kuriais remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija patvirtintų teroristinių organizacijų sąrašą, o asmenims už dalyvavimą į šį sąrašą įtrauktų teroristinių organizacijų veikloje būtų taikomos sankcijos, apibrėžtos galiojančiuose įstatymuose.

 

Seimo Pirmininkė

 

Teikia:

Seimo nariai:

Laurynas Kasčiūnas

Žygimantas Pavilionis

Saulius Skvernelis