Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN

 

2021 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 6 ir 7 punktais ir atsižvelgdama į atitinkamus savivaldybių tarybų sprendimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

 

1. Perduoti savivaldybių nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – 20 mokyklinių M2 klasės autobusų „Iveco Daily 50C18“, kurių bendra įsigijimo vertė su PVM – 878 218,00 euro (aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai aštuoniolika eurų), likutinė vertė su PVM 2021 m. lapkričio 30 d. – 868 313,32 euro (aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai trylika eurų trisdešimt du centai) (priedas).

 

 

2. Įgalioti biudžetinę įstaigą Nacionalinę švietimo agentūrą pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo–priėmimo aktus.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m.                   d. nutarimo Nr.

priedas

 

 

SAVIVALDYBIŲ, KURIOMS PERDUODAMI „IVECO DAILY 50C18“ MOKYKLINIAI AUTOBUSAI, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Savivaldybė

Valstybinis numeris

Identifikavimo numeris

Inventorinis numeris

Kiekis, vienetais

Įsigijimo vertė, eurais (su PVM)

Likutinė vertė, eurais (su PVM)

2021-11-30

 

Savivaldybės, kurioms mokykliniai autobusai perduodami švietimo pagalbai mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai teikti, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymui organizuoti ir koordinuoti; bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintinam pavėžėjimui į mokyklas ir į namus organizuoti

1.  

Alytaus rajono

MDI 759

ZCFC650D305434209

IT-018765

1

46 222,00

46 222,00

 

2.  

Biržų rajono

MBK 844

ZCFC650D705431040

IT-018432

1

46 222,00

45 121,48

 

3.  

Joniškio rajono

MBK 843

ZCFC650D405431674

IT-018433

1

46 222,00

45 121,48

 

4.  

Jurbarko rajono

MBK841

ZCFC650D705431989

IT-018434

1

46 222,00

45 121,48

 

5.  

Kaišiadorių rajono

MDI 757

ZCFC650D105434208

IT-018766

1

46 222,00

46 222,00

 

6.  

Kėdainių rajono

MBK 842

ZCFC650D105434497

IT-018437

1

46 222,00

45 121,48

 

7.  

Kauno rajono

MBK 836

ZCFC650D105435388

IT-018438

1

46 222,00

45 121,48

 

8.  

Lazdijų rajono

MBK 839

ZCFC650D805434786

IT-018439

1

46 222,00

45 121,48

 

9.  

Mažeikių rajono

MDI 762

ZCFC650D105426335

IT-018768

1

46 222,00

46 222,00

 

10.

Pagėgių

MDI 761

ZCFC650D505425351

IT-018769

1

46 222,00

46 222,00

 

11.

Pasvalio rajono

MDI 755

ZCFC650D305425350

IT-018770

1

46 222,00

46 222,00

 

12.

Prienų rajono

MDI 760

ZCFC650D305434789

IT-018771

1

46 222,00

46 222,00

 

13.

Rokiškio rajono

MDI 764

ZCFC650DX05434207

IT-018772

1

46 222,00

46 222,00

 

14.

Ukmergės rajono

MBK 834

ZCFC650DX05435079

IT-018441

1

46 222,00

45 121,48

 

15.

Utenos rajono

MBN 866

ZCFC650DX05434787

IT-018436

1

46 222,00

45 671,74

 

16.

Trakų rajono

MBZ 928

ZCFC650DX05434496

IT-018773

1

46 222,00

46 222,00

 

17.

Visagino

MBN 855

ZCFC650D605435080

IT-018440

1

46 222,00

45 671,74

 

 

Iš viso

 

 

 

17

785 774,00

776 969,84

 

Savivaldybės, kurioms mokykliniai autobusai perduodami bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintinam pavėžėjimui į mokyklas ir į namus organizuoti

 

1.

Ignalinos rajono

MBK 835

ZCFC650D105434788

IT-018435

1

46 222,00

45 121,48

 

2.

Marijampolės

MDI 753

ZCFC650D305434498

IT-018767

1

46 222,00

46 222,00

 

 

Iš viso

 

 

 

2

92 444,00

91 343,48

 

 

Iš viso

 

 

 

19

878 218,00

868 313,32

 

____________________________