Projektas

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Sprendimas

Dėl  PRIENŲ RAJONO savivaldybės bendruomenės sveikatos TARYBOS IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 20 d. Nr. T1-161

Prienai

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16  straipsnio  2 dalies 6  punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 6 punktu ir 69 straipsniu, Prienų rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.  Sudaryti Prienų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą:

Sandra Mekionienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus  vedėja (tarybos pirmininkė);

Rimantas Šiugždinis – Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus vedėjas;

Virginijus Slauta – Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas);

Danutė Stankevičienė – Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė;

Kristina Sukockytė – Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Daiva Čepeliauskienė – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė;

................................ – Prienų rajono savivaldybės asociacijų atstovas;

................................ – Prienų rajono savivaldybės asociacijų atstovas;

................................ – Prienų rajono savivaldybės asociacijų atstovas.

2.  Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. T3-240 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo“.

4. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T3-264 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).    

 

 

Savivaldybės meras