Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA  

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SPORTO PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio  22  d. Nr. T1-106

Prienai

Nr.

-

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Patvirtinti sporto projektų paraiškų vertinimo komisiją:

Jurgita Čerkauskienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja;

Artiomas Marchockis, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

Jūratė Mickevičienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja;

Vaida Stasytienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėja;

Virginija Zujienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

 

 

 

Savivaldybės meras