Projektas XIIIP-3859(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1981 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

 

2019 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 1981 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1981 straipsniu:

1981 straipsnis. Nepateikimas duomenų praneštino asmens tapatybei nustatyti ar neteisingų duomenų pateikimas

1. Nepateikimas duomenų finansų įstaigoms, kitiems subjektams, atliekantiems praneštino asmens tapatybės nustatymą ar neteisingų duomenų pateikimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

2. Šiame straipsnyje nurodytas praneštinas asmuo yra naudos gavėjas ar kitas asmuo, kurio tapatybės duomenis finansų įstaigos ar kiti subjektai pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą privalo kaupti ir pranešti mokesčių administratoriui.“

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

66) Valstybinės mokesčių inspekcijos – dėl šio kodekso 93, 95, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 187, 188, 1881, 189, 190, 191, 192, 194, 1981, 205, 207 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224, 449, 4491, 450, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 10 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas