Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTAMS, PATYRUSIEMS NUOSTOLIŲ NUKENTĖJUS SODŲ IR UOGYNŲ DERLIUI DĖL ŠALNŲ
2023 METAIS, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2023 m.                        d.  Nr. 3D-

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į 2023 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2023/1465, kuriuo numatoma skubi finansinė parama žemės ūkio sektoriams, patyrusiems konkrečių problemų, darančių poveikį žemės ūkio produktų gamintojų ekonominiam gyvybingumui,

t v i r t i n u Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2023 metais, taisykles (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministras