Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO

138 straipsnio  PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 138 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 138 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį, suteikiama darbuotojams: auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų; auginantiems du vaikus iki dvylikos metų; turintiems tėvus (arba vieną iš jų), kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis arba kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; turintiems tėvus (arba vieną iš jų), kurie serga į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis ir kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė; turintiems tėvus (arba vieną iš jų), kuriems 70 metų ir daugiau. Darbuotojams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų suteikiamos dvi papildomos poilsio dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai                                                                  Monika Navickienė

                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen

                                                                                      Raminta Popovienė (pasirašė 2019 -02-12)