Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. rugsėjo 22 D. NUTARIMO
NR. XIII-3289 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ix (rudens) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. XIII-3289 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų ir Lietuvos Respublikos Seimo narių siūlomi teisės aktų projektai“ 108 punktu:

 

„108.

XIIIP-5220

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys

Seimo narys“

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                                                             

 

 

Teikia: Seimo narys Petras Čimbaras