Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1143 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2018 m.                             d. Nr.

 

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius) draudžiama:

1) visose švietimo, socialinių paslaugų įstaigose, kuriose teikiamos socialinės priežiūros ir (ar) socialinės globos paslaugos vaikams, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose;

2) darbo vietose, esančiose uždarose patalpose. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti. Rūkymo patalpų (vietų) įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;

3) bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose;

4) visų rūšių viešajame transporte, išskyrus tolimojo susisiekimo traukinius, kuriuose turi būti numatyti atskiri vagonai nerūkantiesiems ir rūkantiesiems, taip pat orlaivius, kuriuose numatytos atskiros vietos nerūkantiesiems ir rūkantiesiems;

5) restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;

6) transporto priemonių salonuose, jeigu juose yra asmenų iki 18 metų ir (ar) nėščių moterų.;

7) daugiabučių namų balkonuose ir terasose, jeigu bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui, dengtose viešojo transporto stotelių vietose (paviljonuose), vaikų žaidimo aikštelėse bei vietose, kuriose teikiamos viešojo maitinimo paslaugos, aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis (prie lauke esančių stalų, pavėsinėse, kituose lauko įrenginiuose), išskyrus rūkymui skirtose vietose;

8) laisvalaikio praleidimo vietose lauke, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai“.

 

 

2 straipsnis. 19 straipsnio 6 dalies pakeitimas.

Pripažinti netekusia galios 19 straipsnio 6 dalį.

 

3.   Straipsnis. Papildyti 19 straipsnį 7 dalimi ir ją išdėstyti taip:

7. Juridinis ar fizinis asmuo, kuris atsakingas už pastato, kuriame yra rūkoma priežiūrą privalo užtikrinti, kad tabako dūmai iš patalpos, kurioje yra rūkoma nepatektų į kitas patalpas.”

 

4. straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. kovo 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai:

 

Antanas Vinkus

 

Tomas Tomilinas

 

Aurelijus Veryga

 

Agnė Širinskienė

 

Asta Kubilienė

 

Andrius Palionis

 

Rūta Miliūtė

 

Dainius Kepenis

 

Virginijus Sinkevičius

 

Jonas Jarutis

 

Aurimas Gaidžiūnas

 

Audrys Šimas

 

Aušrinė Norkienė

 

Virginija Vingrienė