Projektas

 

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2021 m. balandžio     d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-298 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 189 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pritarti Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras